Chi tiền chưa đúng chính sách

Theo Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi và Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 2/6/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh này sẽ thực hiện chính sách hỗ trợ, biểu dương khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn xã, huyện thoát nghèo vùng miền núi (gồm các huyện miền núi và các xã miền núi thuộc huyện đồng bằng), giai đoạn 2016 – 2020.

Đến năm 2018, các địa phương đã lập hồ sơ đề nghị, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi tổng hợp gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 585/QĐ-UBND ngày 6/7/2018 phân bổ gần 28 tỷ đồng để hỗ trợ cho 1.584 hộ thoát nghèo đồng thời thoát cận nghèo, 2.786 lượt học sinh là con của các hộ này và 2.178 hộ thoát cận nghèo 2 năm liên tục (2016 – 2017) trên địa bàn 12 huyện của tỉnh.

Theo kết quả, các địa phương đã chi gần 27 tỷ đồng, còn hơn 1 tỷ đồng không chi được nộp trả ngân sách tỉnh. Thế nhưng, qua kiểm tra thì tất cả các trường hợp là hộ gia đình thoát nghèo, thoát cận nghèo và con của hộ thoát nghèo được chi trả tiền trong đợt hỗ trợ năm 2018 đều chưa đủ thời gian thoát nghèo, thoát cận nghèo 2 năm liên tục theo chính sách đã quy định.

Cụ thể, tại các huyện Trà Bồng, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ có 52 hộ không phải là hộ nghèo, hộ cận nghèo đầu giai đoạn 2016 – 2020 nhưng UBND các xã vẫn đưa vào danh sách đề nghị hỗ trợ và đã nhận được hỗ trợ với tổng số tiền 335 triệu đồng.

Tỉnh Quảng Ngãi cũng có nhiều chính sách hỗ trợ cho người dân thoát nghèo. Ảnh: L.K.
Tỉnh Quảng Ngãi cũng có nhiều chính sách hỗ trợ cho người dân thoát nghèo. Ảnh: L.K.

Tại các huyện Sơn Tịnh, Nghĩa Hành, Trà Bồng, Ba Tơ, Sơn Hà và thị xã Đức Phổ đã chi hơn 1,8 tỷ đồng cho 264 hộ chưa đủ điều kiện nhận hỗ trợ. Còn tại xã Phổ Phong (thị xã Đức Phổ), theo quy định thì hộ thoát cận nghèo 2 năm liên tục (2016 – 2017) chỉ được hỗ trợ 5 triệu đồng nhưng UBND xã lại lập hồ sơ đề nghị và được UBND huyện phê duyệt với số tiền 10 triệu đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.